ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Άμεση πιστοποίηση στα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας :

Με έμπειρους καθηγητές και ευέλικτο ωράριο

Προβλέπονται τρία επίπεδα ενηλίκων διάρκειας 9 μηνών το καθένα.

1,5- 3 ώρες Διδάσκεται η ύλη των Senior A’ & B’ τάξεων

1,5-3 ώρες Διδάσκεται η ύλη των Senior C & D τάξεων

2- 4 ώρες. Διδάσκεται η ύλη των Senior E & του επιπέδου Β2 και γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις FCE του Cambridge και ECCE του Μichigan και Β2 του ΕSB ή ΤΟΕΙC της Ελληνοαμερκάνικης Ένωσης που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)