ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Προετοιμασία για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Πληροφορικής & χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΣΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, Υπουργείου Παιδείας.

Δυνατότητες Εκπαίδευσης

  • Φυσική Παρουσία | Δια Ζώσης με παρουσία Καθηγητή στις Αίθουσες Η/Υ σε Τμήματα, Απογευματινά & Σαββάτου.
  • Live από Απόσταση με παρουσία Καθηγητή & δυνατότητα ερωτήσεων απαντήσεων διαδραστικά σε τμήματα Πρωινά, Απογευματινά Σαββάτου.
  • Πρακτική Εξάσκηση με Ασκήσεις Προσομοίωσης (πλατφόρμα εξ αποστάσεως ή και στους Η/Υ δια ζώσης).
  • Συνδυασμός των παραπάνω