Νέα Σχολική Χρονιά 2021 – 2022

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ / ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ / ΟPEN DAY

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με STEM EDUCATION

Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας QLS

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ JUMP

BOOK CLUB

DEBATE

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EXPERIENTIAL LEARNING) QLS AMAZING POWERS

QLP