ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η Γραμματεία μας λειτουργεί καθημέρινα (Δευτέρα με Παρακσευή) από τις 16:00 έως και τις 22:00.

Επίσεις μπορείτε να επικοινωνίσετε μαζί μας άμεσα εδώ