Θερινά Μαθήματα 2022

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τη φετινή θερινή περίοδο θα λειτουργήσουν τα παρακάτω  τμήματα:

Α. Επαναληπτικά-ενισχυτικά (1,5) διδακτικών ωρών καθημερινά και συνολικά 30  ωρών: 15 Ioυνίου – 12 Ιουλίου (4 εβδομάδες).

Β. Εντατικά  (2 ) διδακτικών ωρών καθημερινά και συνολικά 50 ωρών
(5 εβδομάδες): 15 Ιουνίου-15 Ιουλίου  + Σάββατο 18 Ιουνίου.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των  συμμετεχόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται τμήματα:

Συνομιλίας για παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για τμήματα προφορικής εξάσκησης που  έχουν στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές μεγαλύτερη άνεση στην κατανόηση γραπτού  και προφορικού λόγου και δεν απαιτούν καμία εργασία για το σπίτι.

Ενισχυτικά για παιδιά όλων των επιπέδων- απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να  επαναλάβουν τη βασική γραμματική και το λεξιλόγιο του επιπέδου που μόλις  ολοκλήρωσαν για να εμπεδώσουν την ύλη. 

Εντατικό SE –απευθύνεται σε μαθητές που ολοκλήρωσαν τη Senior D και επιθυμούν να  επιταχύνουν τις σπουδές τους και να δώσουν για το επίπεδο B2 το Μάιο του 2022. Εντατικό CAE-CPE– απευθύνεται σε μαθητές που ολοκλήρωσαν τo επίπεδο C1 και  επιθυμούν να επιταχύνουν τις σπουδές τους για να δώσουν για το επίπεδο C2 (ECPE)  το Δεκέμβριο του 2022.

Proficiency σε 1 1/2 έτος (Για μαθητές που δίνουν για το επίπεδο B2 τον Ιούνιο και  επιθυμούν να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο τέλος της Α΄  Λυκείου.

Εντατικά Ενηλίκων B2 (Lower σε 6 μήνες)

Τα τμήματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων και θα λειτουργήσουν είτε το πρωί είτε το απόγευμα. Για όσους δε θα μπορούν να  παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης on-line.  Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για την ύλη όσο και για τις ώρες θα βρείτε στη γραμματεία του  σχολείου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 31 Μαΐου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε θερινό εντατικό τμήμα είναι να έχει ο μαθητής αποφοιτήσει από την προηγούμενη τάξη με υψηλή βαθμολογία.