Ενημέρωση Σεπτέμβριος 2023

23 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
POSITIVE EDUCATION-LEARN-EXPLORE-SUCCEED

ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ / ΟPEN DAY

ΥΟUNG EXPLORERS -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS

NEWTAP N TALK

BOOK CLUB

DEBATE (Αγώνες επιχειρηματολογίας)

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EXPERIENTIAL LEARNING) QLS AMAZING POWERS

QLP