ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1- 1,5 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Γ΄ ή Δ΄δημοτικού

2 ώρες την εβδομάδα για παιδιά Στ΄ Δημοτικού ή Α΄Γυμνασίου. Γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας Anfanger του Europalso.

2 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο FIT 1 που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

3 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο FIT 2 που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

3 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Zertifikat Deutsch του Ινστιτούτου Goethe που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών στη Γερμανική Γλώσσα έχει δύο επίπεδα και διαρκεί δύο περίπου έτη ή ενάμιση με θερινή προετοιμασία.

Μittelstufe I Επίπεδο Β2: 4 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Β2 που αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.

Mittelstufe II Επίπεδο C1: 5 ώρες την εβδομάδα. Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο C1 που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις Γλώσσες.